onsdag 2. juli 2014

Folkeavstemming!

Fylkesmannen er talerør for regjeringa inn i lokalpolitikken. Derfor syns ikke fylkesmannen i Oppland at det er noen god idé å gjennomføre folkeavstemming om kommunesammenslåing. Det er mye bedre med «informasjon», spørreskjemaer og høringer, sier hun. - For ungdommen, som skal bo her i framtida, deltar ikke i folkeavstemminger, fastslår hun, ifølge avisen.

Så hvis du ikke er «ungdom», skal du nok ikke bo her i framtida. Da trenger du jo ikke meine noe om sammenslåing heller!

Unge folk deltar altså ikke i folkeavstemming. Derimot er de visst noen kløppere til å fylle ut spørreskjemaer og sende høringsuttalelser?

Ungdommen deltar ikke i valg heller. Og det er jo ungdommen som skal bo her i landet i framtida! Så i stedet for valg bør vi nok gå over til informasjon (fra regjeringsutpekte eksperter), spørreskjemaer (laget av regjeringsutpekte eksperter) og høringer (som tolkes av regjeringsutpekte eksperter). Det blir mye mer effektivt og – framfor alt! - mye mer robust, skal du se!

Dessuten opplyses det fra Høyres fotsoldater at folk lar seg styre av følelser ved sånne avstemminger. Det skjer jo ofte ved valg også! I det hele tatt; velgere er bare noen store unger. Vi kan aldri stole på at de tar rasjonelle valg når de står der, fortumlet og overveldet, med stemmeseddelen i handa. Så hva skal vi egentlig med valg? Det er mye greiere – mer demokratisk også, når alt kommer til alt – å få utnevnt noen nøytrale byråkrater som kan utrede og informere om hva som er best for oss. Så kan en fire-fem toppolitikere møtes over en kopp kaffe og gjøre vedtak. Det blir så mye rør hvis velgerne skal blande seg borti demokratiet. Uforutsigbart blir det også; det er ikke brått støtt byråkratene og toppolitikerne får gjennomført de store og viktige planene sine. Og at toppolitikerne ikke får viljen sin, det er udemokratisk det!

For ordens skyld (sia jeg har gjort den erfaringa at mange i makteliten ikke skjønner ironi): Ovenstående er ironisk. Gran Bygdeliste, som jeg representerer i kommunestyret, vil gjennomføre lokal folkeavstemming før vedtak om sammenslåing. Vi har også lovet at vi vil følge resultatet av folkeavstemminga i vår egen kommune. 

Skal et så viktig vedtak som kommunesammenslåing oppfattes som legitimt, må det støttes av et flertall i befolkningen. Det får vi avklart gjennom ei folkeavstemming. Å erstatte avstemming med finurlige spørreskjemaer vil bare bli oppfattet som manipulering. («Ønsker du at flere vedtak om lokale saker skal avgjøres av lokalpolitikerne? Ønsker du større bevilgninger til skole, helse og eldreomsorg? Ønsker du sterke og robuste fagmiljøer i helse og barnevern? Vil du at Gran og Lunner skal bli en kommune, slik at den nye kommunen får overført...»)

Hvis det det ser ut som manipulering, høres ut som manipulering og lukter som manipulering, så er det nok manipulering også, skal du se.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar