onsdag 26. februar 2014

7 pussige påstander om klima


Klimafornektere sier mye rart. Blant annet sier de at klimaet har forandret seg til alle tider, og det har ikke klimaforskerne skjønt. Og at CO2 er nødvendig for planter, og det har ikke klimaforskerne skjønt. Og at varmen her på Jorda kommer fra Sola, og det har ikke klimaforskerne skjønt. Og at... - i det hele tatt en hel masse ting som både klimaforskere og vi andre lærte på barneskolen. Disse tingene sier de gjerne med en mine som om de venter at disse helt nye opplysningene vil snu opp ned på forskningen og stoppe kjeften på klimaforskerne. Æda bæda!

Men her er noen av de mer avanserte (hvis det er det rette ordet) påstandene som de kommer med:

 • Jorda blir varmere, men det skyldes astronomiske sykler og ikke CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
 • Jorda blir kaldere, men det skyldes astronomiske sykler og ikke CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
 • Jorda blir varmere, men det skyldes variasjon i solaktivitet. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
 • Jorda blir kaldere, men det skyldes variasjon i solaktivitet. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
 • Jorda blir varmere på grunn av CO2, men den kommer fra havet og naturen forøvrig, ikke fra menneskelig aktivitet. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
 • Jorda blir ikke varmere, til tross for mer CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
 • Jorda blir varmere, og det er bare bra! Vi trenger mer CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi må absolutt fortsette å fyre med køl og olje.
Hver av disse påstandene framsettes gjerne på et slags kvasivitenskapelig språk, illustrert med imponerende grafer. De signeres ofte av en eller annen fyr med «Dr.» som tittel, men svært sjelden er det mulig å finne vedkommende «Dr.» som medforfatter til en forskningsrapport fra noe velrenommert universitet.

Gløgg som du er (smiske smiske), så ser du jo straks at ikke to av disse påstandene kan være riktige samtidig – og slett ikke alle sju! Likevel dukker de ofte opp på samme nettsted, gjerne framsatt av en og samme person på litt forskjellige tidspunkter! (F eks med et kvarters mellomrom.)

Påstandene har de tre ting felles: For det første at de kategorisk avviser klimaforskningen – oftest i hånlige og aggressive ordelag. For det andre at de ivaretar inntektsstrømmen til oljeindustrien. For det tredje at de dukker opp på nettsteder som finansieres av oljeindustrien, og av privatpersoner som har store formuer plassert i olje.

Disse påstandene (og grafene) finner vegen til Norge via utallige gutterom. De dukker opp i kommentarfeltene på nettet, i stadig sintere og mer foraktfullt toneleie. Når du ser dem, så vær klar over at de stammer fra ett eller annet oljefyrt amerikansk nettsted. Gjerne Hartland Institute, som finansieres av næringsinteresser. Med samme idealistiske utgangspunkt – og samme type finansiering! – har de tidligere vist at røyking ikke forårsaker kreft; at sur nedbør ikke skyldes utslipp fra industrien; at ozonhullet skyldes naturlige prosesser.

Biter du på igjen? Da er du ikke så gløgg som jeg trudde.

fredag 21. februar 2014

Er Jorda fortsatt flat?


FrP har skaffet seg en ny klimapolitisk talsmann, Jan-Henrik Fredriksen. Han tar over der Per-Willy Amundsen slapp. (Amundsen fastslo, som vi husker, at det var sola som forårsaket klimaendringene. Han rakk aldri å forklare hvordan redusert solaktivitet gjennom 50 år kunne føre til stigende temperatur i samme periode.) Fredriksen «trur» heller ikke på menneskeskapte klimaendringer. Fra vinduet sitt kan han nemlig se at det er Golfstrømmen som skaper endringene! Han «veit» dessuten at FNs klimapanel er «tatt i den ene løgnen etter den andre», og at det er «politisk vedtatt» hvilke konklusjoner dette panelet skal komme til.

Jeg har i lang tid abonnert på en tjeneste på www.sciencedaily.com. Den varsler om alle klimarelaterte forskningsrapporter som blir publisert i anerkjente engelskspråklige tidsskrifter. Vanligvis kommer det to-tre slike hver dag. I løpet av gårsdagen og dagen før kom det sju. De var publisert i Molecular Biology and Evolution, Proceedings of the National Academy of Sciences, Nature Climate Change, The Cryosphere, Journal of Geophysical Research og Global Environmental Change. Forskningsprosjektene var gjennomført av forskere fra universitetet i Durham (England), universitetet i Southampton (England), Woods Hole forskningssenter (USA), Linköping universitet (Sverige), Waterloo universitet (Canada), universitetet i Washington (USA), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tyskland), det hebraiske universitetet i Jerusalem (Israel) og Goddard Space Flight Center (USA). I løpet av et år kommer det mer enn 500 slike referanser. Ikke alle handler direkte om menneskeskapt oppvarming. Men så lenge jeg har abonnert på denne tjenesten, har det ikke dukket opp en eneste rapport som skaper alvorlig tvil om at det foregår menneskeskapt oppvarming. Samtlige rapporter som undersøker klimaendring fra forskjellige vinkler, bekrefter den gjeldende oppfatningen. Det hersker tildels stor uenighet om detaljene, og om hvor mye naturlige prosesser også virker inn.

FNs klimapanel bygger på tusenvis av sånne rapporter. Det er rimelig å spørre: Hvilke av de ovennevnte tidsskriftene og forskningsjournalene er det som publiserer «politisk vedtatte» konklusjoner? Hvilke av de nevnte universitetene, forskningsinstitusjonene og forskergruppene er det som jukser med data og observasjoner for å tilfredsstille politiske krav?

I arbeidet med den nyeste rapporten fra FNs klimapanel deltok 18 anerkjente norske forskere som forfattere og redaktører. Fredriksen kan lett finne lista. Det er rimelig å spørre: Hvilke av disse 18 har vært med på å servere «løgn etter løgn»? Hvilke løgner har de servert, og når ble de avslørt?

Det er riktig at det finns «miljøer» som arbeider iherdig for å undergrave tilliten til FNs klimapanel. De finansieres i stor grad av oljeselskaper og søkkrike enkeltpersoner i oljebransjen. De publiserer aldri rapporter i anerkjente forskningstidsskrifter, men legger ut argumentene sine på nettsider der det hagler med personangrep på forskere. Disse nettsidene er særlig populære i «Tea Party»-bevegelsen, som også dyrker nettsider med angrep på andre sider av moderne vitenskap: Utviklingslæren; astronomi; kosmologi. (Mange «Tea Party»-fundamentalister holder seg til Bibelen, og ut fra den kan man regne ut at Jorda ble skapt i år 4004 f. Kr.) Noen slike nettsider drives av private «forskningsinstitutter» som tidligere har publisert rapporter om at røyking ikke forårsaker kreft (finansiert av tobakksindustrien). Mange av dem finner villige megafonstativer på sånne steder som Wall Street Journal og Fox News.

Disse nettsidene reproduseres av norske bloggere og nettdebattanter, som sitter på gutterom rundt omkring i landet og skriver sinte innlegg med angrep på forskerne. Der hagler det med uttrykk som «svindlere», «sjarlataner», «klovner», «løgnere», «klimahysterikere», «amatører» og så videre. Er det disse nettstedene Fredriksen oppsøker for å la seg informere om at FNs klimapanel er grepet i «løgn etter løgn»?

Teorien om menneskeskapt oppvarming bygger på drivhuseffekten. Modellen er i bunn og grunn enkel, sjøl om den blir uhyre kompleks når detaljene skal beskrives. Den funker slik: Jorda mottar energi fra Sola i form av synlig lys og litt ultrafiolett stråling. Lyset absorberes i atmosfæren og jordoverflata og stråles ut igjen som varmestråling. Jo varmere overflata er, jo mer energi sråler Jorda tilbake til rommet. Når overflata er så varm at Jorda stråler ut akkurat like mye energi som den mottar, er Jorda i energimessig balanse – det foregår verken oppvarming eller nedkjøling.

Men noe av varmestrålinga blir absorbert og re-emittert på vegen ut gjennom atmosfæren. Det er mange gasser som absorberer varmestråling; de viktigste på Jorda er vanndamp, karbondioksyd og metan. Jo mer det finnes av disse gassene i atmosfæren, jo varmere må overflata være for å kvitte seg med mottatt energi. Da foregår det oppvarming helt til Jorda igjen er i energimessig balanse.

Det er noen grunnleggende fysiske lover som regulerer denne mekanismen: Stefan-Boltzmanns strålingslov beskriver hvor mye varmestråling et legeme gir fra seg ved en gitt temperatur. Gassenes absorpsjonsspektra, som er kjent fra kvantemekanikken og fra målinger, forklarer hvilke deler av varmestrålinga som blir absorbert og re-emittert. Ut fra mengden av forskjellige drivhusgasser kan man beregne hvor mye varmestråling som blir absorbert i forskjellige deler av spektret.

En klassisk fysikkoppgave er å regne ut, ved bruk av Stefan-Boltzmanns strålingslov, hvilken temperatur Jorda ville ha hatt hvis det ikke fantes en drivhuseffekt. Riktig svar er nitten kuldegrader. Observert gjennomsnitt er femten varmegrader – som øker. Forskjellen på 34 grader skyldes drivhuseffekten.

Når mengden av drivhusgasser øker, så vil drivhuseffekten øke, det vil si at Jorda blir varmere. Utallige observasjoner viser at sia begynnelsen av den industrielle revolusjon har mengden av karbondioksyd i atmosfæren økt fra ca 280 til ca 400 deler pr. million, og økningen fortsetter. Da blir det rimelig å spørre: Når Fredriksen ikke «trur» på menneskeskapt oppvarming – hvilke deler av modellen er det han ikke «trur» på? Er det Stefan-Boltzmanns strålingslov som skal fjernes fra fysikken? Må kvantemekanikken og gassenes absorpsjonsspektre forkastes? Fysikken venter i åndeløs spenning på svar, Fredriksen!

Men Fredriksen er sikkert en praktisk orientert kar som trur mer på observasjoner enn på tørr teori! Så her kommer noen faktiske observasjoner:
 • Netto avsmelting fra Grønlandsisen øker, og utgjør nå minst 200 milliarder tonn i året. Avsmelting fra alle verdens breer – inklusive Grønland og Antarktis – utgjør minst dobbelt så mye, ifølge flere rapporter. Er dette bare noe polarforskerne finner på for å få økte bevilgninger, Fredriksen?
 • I mange år er det gjort satelittobservasjoner av varmestråling fra Jorda. Hvis stråling ikke ble absorbert, skulle strålingsspektret utgjøre en glatt kurve. Slik er det ikke! Spektret inneholder gapende tomrom i absorposjonsområdene til (bl a) vanndamp, karbondioksyd og metan – nøyaktig slik som drivhusteorien hevder. Driver NASA-forskerne med juks på oppdrag fra FNs klimapanel, Fredriksen?
 • Tilsvarende målinger viser at Jorda stadig mottar mer solenergi enn planeten vår gir fra seg i form av varmestråling. Når et legeme mottar mer energi enn det gir fra seg, foregår det pr. definisjon oppvarming. (Hvis loven om energibevarelse – termodynamikkens første hovedsetning – fortsatt gjelder, da. Gjør den det, Fredriksen?) - Men kanskje disse målingene også er forfalsket? Er de det, Fredriksen?
 • Inuitter, fangstfolk og polarforskere oppgir samstemmig at det pågår dramatiske temperaturendringer i Arktis: Sommeren blir lengre og vinteren kortere; år for år blir det mindre is; tundraen smelter. Dette foregår i Alaska, på Grønland, i Sibir. Lider alle disse gruppene av kollektive vrangforestillinger, Fredriksen? Eller står de i ledtog med FNs klimapanel?
 • Mange forskningsrapporter oppgir at havtemperaturen øker – ved Svalbard så mye som to grader på noen få år. Er slike observasjoner bare juks og bedrag, Fredriksen?
Jeg kunne stille mange flere spørsmål! Men dette får greie seg så langt – jeg blir så andpusten av å prøve å diskutere med ureflekterte populister. Jeg har såvidt pust igjen til et avsluttende spørsmål:

Er Jorda fortsatt flat, Fredriksen?


onsdag 19. februar 2014

Et folkekrav: Milliardærer må slippe skatt!


Civita har regnet ut at det lønner seg for samfunnet å la de rikeste slippe formueskatt. Det kommer av at rikingene er pokka nødt til å ta ut kapital fra bedriftene sine for å få råd til å betale skatt.

Så sant, så sant! En kan jo ikke forestille seg at rikfolk finansierer skatten sin ved å justere forbruket. Å skjære ned på privatfly til karibiske «resorts», eller på vaktmestere, hushjelper, gartnere og kokker på de beskjedne strandeiendommene – det klarer jo knapt nok vanlige fattigluser. Det er bare naken nød som tvinger oss til å avstå fra den faste svippturen til London for å shoppe smykker og aftenantrekk! Og det klarer vi bare fordi vi ikke uten videre kan selge aksjer for noen millioner hver gang vi skal betale skatt.

Men Civita tenker ikke langt nok. Eiendomsskatten er jo ikke den eneste skatten som tvinger rikfolk i kne! De som vi har bare ett slag kroner å betale skatten med, enten den skyldes formue eller inntekt. De sorterer ikke skattepengene i to bunker, og de sitter neppe og tenker: - Inntektsskatt – den betaler jeg av løpende inntekt; vi får heller invitere hundre færre til Valentinerballet. Formueskatt – nei DA må jeg selge aksjer!

Nei da: Valentinerballet må jo gå som planlagt. For hver krone en riking må betale i skatt, inntekt eller formue, blir det ei krone mindre som kan investeres i norske arbeidsplasser.

Det samme gjelder oss fattigluser, forøvrig: Hver krone til skattefuten er ei krone mindre i aksjefond. Eller i banken, som kan låne den ut til lønnsomme investeringer. Eller til øl på kroa, til glede for kroverten og arbeidsplassen hans.

Men når Civita er særlig opptatt av formueskatten som de rikeste betaler, så kommer det nok ikke av at det er mange av de rikeste som finansierer Civita. Nei, det kommer av at den skatten de rikeste betaler veier mye tyngre til fordel for arbeidsplassene enn de puslete kronene som vi fattigluser betaler. Våre aksjefond, bankinnskudd og nettoinntekter utgjør ikke store summene: Det blir noe helt annet når du slår sammen formuesskatt og inntektsskatt fra de 100 rikeste! Derfor må det bli et folkekrav: La milliardærene få fullt skattefritak! Bare på den måten kan vi sikre oss at du og jeg har en jobb å gå til i morgen.

Du skjønner kanskje at jeg fleiper? Fint. La meg avslutte med noen ord i ramme alvor.

Jeg er ingen entusiastisk tilhenger av skatt, uansett hvem som betaler den. Men jeg har etterhvert innsett at skatt, liksom døden, er et uunngåelig onde, hvis vi vil ha tilgang til enkelte umistelige goder.

Skatt er den avgiften du betaler for å leve i et ordnet samfunn – et samfunn som, blant annet, beskytter eiendomsretten, og som sikrer deg muligheten til å tjene deg søkkrik. Uten valuta, bankvesen, lovgivning, rettsapparat, fungerende markeder – uten alt dette og mer til ville det ikke være mulig å tjene en milliard eller to, eller beholde rikdommen når den først er tjent. Uten denne uhyre komplekse sosiale infrastrukturen ville rikdommen være lett bytte for den første den beste røverhøvding som kommer forbi. Du kan rope «eiendomsrett» så mye du vil: I jungelen finns det ingen «rettigheter». Eiendomsretten, som alle andre rettigheter, er en sosial konstruksjon.

Dersom skatten – blant annet – er en avgift du betaler for at samfunnet skal ivareta rettighetene dine, så er det rimelig at den betaler mest som har størst nytte av rettighetene. Og vi kan kanskje være enige om at milliardæren har større nytte av eiendomsretten enn den som ikke eier nåla i veggen.

Så slutt med survinga! Vi lever godt her i landet. Det gjelder ikke minst milliardærene.

fredag 7. februar 2014

Næringsinteresser og "grønt karbon"


De nordlige skogene utgjør landjordas største lager av karbon. I en norsk skog er typisk 80 prosent av karbonet bundet under bakkenivå, ifølge Dag O. Hessen, professor i biovitenskap. («Klimaendringer i Norge – forskernes forklaringer», Universitetsforlaget, Oslo 2013.) Når skogen vokser tar den opp CO2 fra lufta og binder den som tremasse. Samtidig lagres stadig mer CO2 i skogbunnen som dødt plantemateriale, og i planterester som omdannes til jordsmonn. På denne måten tar skogene i Norge opp ca 25 millioner tonn CO2 årlig – altså omtrent halvparten av de norske utslippene. (Og 20 ganger så mye som Stoltenbergs «månelanding».)

I Norge har det pågått omfattende avskoging i mange hundre år. Det er derfor helt på sin plass at skogene nå får lov å legge på seg igjen. Det er Norges viktigste bidrag til reduserte CO2-utslipp.

Nils Bøhn, direktør i Norges Skogeierforbund, ser det ikke slik. Han vil begrense utslipp av «fossilt CO2» ved bruk av «fornybart trevirke». En annen debattant har introdusert det pussige begrepet «grønt karbon», som om det fantes to slags CO2 her i verden: Det skadelige som kommer fra fossile kilder, og det ufarlige som kommer fra trevirke og annen «bioenergi».

Skogeierdirektøren finner det også nødvendig å minne om at «hovedutfordringen i klimapolitikken er å begrense utslippene av fossilt CO2». Sånn er det nok ikke: Hovedutfordringen er å begrense utslippene av CO2 – uansett hvor karbonet kommer fra!

Naturen kjenner ikke noe skille mellom det snille og det slemme karbonet! I naturen og fysikken finnes det bare ett slag karbon. Det funker slik at når du brenner opp et tonn trevirke, så frigjøres det ca 1,6 tonn CO2. Og før trevirket kan brennes opp, må det hogges og bearbeides. Ved flatehogst rotes skogbunnen opp og blir liggende åpen mot vær og vind. Da frigjøres det ytterligere CO2 og metan fra organisk materiale som kan være lagret gjennom mange hundre år. Det nytter ikke bare å plante et tre og tru at frigjort CO2 straks blir fanget opp igjen, sånn at bruken av «bioenergi» er CO2-nøytral. Tvert imot: Hvis du hogger et 50 år gammalt tre og planter et nytt ett, så tar det 50 år før det nye treet lagrer like mye karbon som det gamle hadde lagret da du hogg det. Du har også gått glipp av 50 års tilvekst på det gamle treet. I tillegg kommer karbon fra biomasse i jordsmonnet som du rotet opp ved hogsten! I «det lange løp» blir du muligens – men bare muligens – CO2-nøytral. Men den globale oppvarminga foregår nå, og det er vi må redusere CO2-utslippene og øke CO2-fangsten. Vi kan ikke vente til en gang ut i neste århundre!

I en rapport fra 2010 viste fagsjef i Norges Naturvernforbund, Holger Schlaupitz, et regneeksempel hvor det tar mer enn 100 år før utslipp fra biodiesel fra skog blir mindre enn utslipp fra vanlig diesel. Med andre ord: I over 100 år vil bruken av slik «bioenergi» bidra mer til global oppvarming enn om vi bare bruker vanlig diesel.

Den fikse idéen at slik «bioenergi» er CO2-nøytral har også ligget til grunn for EUs klimapolitikk (i tråd med ønskene til sterke næringsinteresser). Men European Environment Agency Scientific Committee, et rådgivende organ for klima og miljø sammensatt av ledende forskere fra alle EU-land, har to ganger kommet med sterke anbefalinger til EU om å foreta en grundig revisjon av energipolitikken. Den seineste anbefalinga, som var en enstemmig uttalelse fra alle rådets 19 medlemmer, kom i september 2011. Der skriver forskerne: «...Lovgivning som oppmuntrer til å erstatte fossilt brensel med biodrivstoff, uavhengig av kilden, kan resultere i økte karbonutslipp, og dermed øke den globale oppvarminga.»

Skogeierdirektøren prøver seg også med et tynt argument om at hogst fører til økt refleksjon av solenergi, dvs. til økt albedo. Men denne effekten er forsvinnende liten. Den går ut på at snødekt mark reflekterer mer sollys enn mørk skog. Denne virkningen gjør seg bare gjeldende i noen få vintermåneder. Da er sola bare oppe noen få timer på våre breddegrader, og den kryper ikke høgere enn til 30 grader over horisonten – altså gjør det ikke store utslag på energibalansen om litt mer sollys blir reflektert i disse månedene. Frigjort CO2, derimot, virker på energibalansen gjennom hele året!

Dessuten inngår det i skogeierdirektørens argumentasjon at hogstflatene straks skal plantes til igjen! Men den vesle albedoeffekten som kan beregnes, den forutsetter at skogen fjernes permanent, ikke at den plantes til igjen med det samme. Beklager, Bøhn; du må bestemme deg: Du kan ikke få det på begge måter! Enten planter du til igjen, og da blir det ingen albedoeffekt. Eller så fjerner du skogen permanent, og da får du en viss liten albedoeffekt – men ikke brått nok til å balansere de økte CO2-utslippene.

Det er antakelig mindre miljøskadelig å bruke tømmer som byggemateriale enn å bruke betong, for sementindustrien bidrar vesentlig til verdens CO2-utslipp: Framstilling av 1 tonn sement medfører utslipp av ca 800 kg CO2. (Skjønt betongen tar opp en god del CO2 mens den kalsifiseres, så etter 50 år er den langt på veg klimanøytral, vil sikkert sementprodusentene si. Og så videre.)

Et fornuftig skogbruk har utvilsomt ei framtid her i landet! Men når talsmenn for næringa framstiller «bioenergi» som et miljøvennlig alternativ til å la skogen vokse og fange opp CO2, da trengs det et ordentlig CO2-regnskap. Og det regnestykket må settes opp av naturvitere. CO2-utslipp er et spørsmål om biologi og fysikk, ikke om næringsinteresser og ønsketenkning.