tirsdag 21. juli 2015

Skogeiere må få betaling for å eie


En flink fyr i tankesmia Civita vil innføre samme slags CO2-avgift i kjøttproduksjonen som i andre næringer. Produksjon av rødt kjøtt medfører vesentlig større utslipp av klimagasser enn produksjon av hvitt kjøtt, skriver han. Og i alle andre næringer er det et prinsipp at forurenser betaler. En avgift på klimagasser i matproduksjonen vil føre til at forbruket dreier i mer klimavennlig retning.

I tillegg til oljefyrte klimafornektere har vi her i landet fått fram en helt ny flokk av klimafornektere, nemlig næringsdrivende som iherdig avviser at akkurat deres egen næring fører til utslipp av klimagasser. Tvert imot er det bra for klimaet å slippe ut mengder med grønt karbon, for da sparer vi sikkert utslipp av svart karbon, hevder mange av dem. (Grønt karbon har det til felles med grønn kryptonitt at det har magiske egenskaper og bare finnes i tegneserier.)

Følgelig har Civita-utspillet, akkurat som ventet, ført til oppskjørting og hissige utfall. Lundteigen har som vanlig rykket ut med stor faglig-agronomisk tyngde og avvist fysikken. Andre talspersoner for næringsinteressene har også latt høre fra seg. Gardbruker Mathias Sellæg, for eksempel, presenterer følgende pussige synspunkt («Aftenposten», 21. juli): «De CO2-ekvivalentene som slipper ut fra dyremagene må man f. eks. kunne avregne mot de CO2-ekvivalentene husdyrprodusentene binder i skogene sine,» skriver han. «Likeså bør man vel også få betalt om det viser seg at man samlet sett binder mer enn man slipper ut?»

Resonnementet bygger på en oppfatning som synes å bre seg blant skogeiere, nemlig at det er eierne som driver med fotosyntese og binder CO2. (En spør seg uvilkårlig om hvordan sånne eiere ser ut: Omtrent som entene i «Lord of the Rings», kanskje?) Mange forskere har som kjent den oppfatningen at det er skogen som holder på med fotosyntese, helt uavhengig av hvem som eier den. De meiner også at det ville den gjøre om det ikke fantes eiere i det hele tatt!

Sellæg meiner nok at man skal motta betaling fra fellesskapet for den tjenesten man gjør oss ved å eie skog. Men den tjenesten kan fellesskapet få utført helt gratis: Jeg påtar meg frivillig den byrden det er å sitte som eier av hvor mange tusen dekar det skal være. Bare overfør eiendomsretten til meg, så garanterer jeg å få utført fotosyntesen aldeles gratis så lenge jeg lever. Det må være godt for Sellæg og andre skogeiere å slippe strevet med all denne fotosyntesen.
 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar