fredag 18. august 2017

Kandidatenes katastrofale klimaplaner


I det foreløpig siste budsjettdramaet fikk Venstre tvunget igjennom 20 % innblanding av «biodrivstoff» i vanlig drivstoff. Dette ble framstilt som en stor seier i klimaarbeidet, og regjeringspartiene bokfører allerede de store utslippsreduksjonene som det vil føre til – i hvert fall når CO2 -utslippene fra «biodrivstoff» settes lik 0. Det er selvfølgelig bare tull: Biodiesel slipper ut akkurat like mye CO2 som annen diesel. Karbon er karbon.

Men Gahr Støre vil ikke være dårligere: Nå har han deltatt i åpningen av en fyllestasjon for biodrivstoff i Brandbu, og der har han sagt at han vil øke innblanding til 40 % på lengre sikt.

La oss se bort fra alle de forskningsrapportene som viser at totale utslipp av klimagasser øker når fossilt drivstoff blir erstattet med biodrivstoff, riktignok avhengig av type drivstoff. La oss også se bort fra at slik innblanding ødelegger motorene i de fleste biler som ruller på vegene i dag. La oss bare se på hva det vil kreve å blande inn 20 %, respektive 40 %, biodiesel i vanlig diesel.

Årlig forbruk av autodiesel i Norge er ca 3 milliarder liter. 20 % av dette er 600 millioner liter. Politikerne har omsider tatt inn over seg at vi bør slutte med diesel fra palmeolje, så vi er nødt til å bruke andre oljeplanter – for eksempel raps, som er en vanlig brukt oljeplante.

Under norske forhold kan en god rapsåker levere ca 100 liter diesel pr. dekar pr. år. Skal vi bruke norskdyrket raps til å oppfylle regjeringens klimamål, trenger vi altså 6 millioner dekar med rapsåker. Det utgjør 75 % av jordbruksarealet her i landet. Gahr Støres enda mer ambisiøse plan vil beslaglegge 150 % av det samlete jordbruksarealet.

Andre kilder – f eks «bioetanol» (dvs sprit) fra trær, til innblanding i bensin – faller ikke noe heldigere ut.

Denne galskapen drives fram av utrettelige lobbyister – et «miljøindustrielt kompleks», som Jens Stoltenberg kalte dem. Jeg siterer: «...Et interessefelleskap mellom industri, næringsorganisasjoner og deler av miljøbevegelsen... De har én felles interesse: å få fellesskapet til å betale.»

Stoltenberg tok en kunnskapsbasert beslutning da han fjernet avgiftsfritaket på biodiesel, mot kraftige protester fra lobbyistene. Men nå har begge statsministerkandidatene kapitulert fullstendig, og lagt politisk prestisje i å lede oss videre inn på denne blindvegen. Imens skinner sola aldeles gratis, og kan levere tusen ganger så mye energi som vi kommer til å trenge i all overskuelig framtid. Solpaneler blir stadig bedre og billigere, og i drift slipper de ikke ut ett eneste gram CO2.

Det er ikke lett å finne noe parti det går an å stemme på, dersom en vil bidra til seriøst klimaarbeid her i landet.

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar