fredag 21. februar 2014

Er Jorda fortsatt flat?


FrP har skaffet seg en ny klimapolitisk talsmann, Jan-Henrik Fredriksen. Han tar over der Per-Willy Amundsen slapp. (Amundsen fastslo, som vi husker, at det var sola som forårsaket klimaendringene. Han rakk aldri å forklare hvordan redusert solaktivitet gjennom 50 år kunne føre til stigende temperatur i samme periode.) Fredriksen «trur» heller ikke på menneskeskapte klimaendringer. Fra vinduet sitt kan han nemlig se at det er Golfstrømmen som skaper endringene! Han «veit» dessuten at FNs klimapanel er «tatt i den ene løgnen etter den andre», og at det er «politisk vedtatt» hvilke konklusjoner dette panelet skal komme til.

Jeg har i lang tid abonnert på en tjeneste på www.sciencedaily.com. Den varsler om alle klimarelaterte forskningsrapporter som blir publisert i anerkjente engelskspråklige tidsskrifter. Vanligvis kommer det to-tre slike hver dag. I løpet av gårsdagen og dagen før kom det sju. De var publisert i Molecular Biology and Evolution, Proceedings of the National Academy of Sciences, Nature Climate Change, The Cryosphere, Journal of Geophysical Research og Global Environmental Change. Forskningsprosjektene var gjennomført av forskere fra universitetet i Durham (England), universitetet i Southampton (England), Woods Hole forskningssenter (USA), Linköping universitet (Sverige), Waterloo universitet (Canada), universitetet i Washington (USA), Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Tyskland), det hebraiske universitetet i Jerusalem (Israel) og Goddard Space Flight Center (USA). I løpet av et år kommer det mer enn 500 slike referanser. Ikke alle handler direkte om menneskeskapt oppvarming. Men så lenge jeg har abonnert på denne tjenesten, har det ikke dukket opp en eneste rapport som skaper alvorlig tvil om at det foregår menneskeskapt oppvarming. Samtlige rapporter som undersøker klimaendring fra forskjellige vinkler, bekrefter den gjeldende oppfatningen. Det hersker tildels stor uenighet om detaljene, og om hvor mye naturlige prosesser også virker inn.

FNs klimapanel bygger på tusenvis av sånne rapporter. Det er rimelig å spørre: Hvilke av de ovennevnte tidsskriftene og forskningsjournalene er det som publiserer «politisk vedtatte» konklusjoner? Hvilke av de nevnte universitetene, forskningsinstitusjonene og forskergruppene er det som jukser med data og observasjoner for å tilfredsstille politiske krav?

I arbeidet med den nyeste rapporten fra FNs klimapanel deltok 18 anerkjente norske forskere som forfattere og redaktører. Fredriksen kan lett finne lista. Det er rimelig å spørre: Hvilke av disse 18 har vært med på å servere «løgn etter løgn»? Hvilke løgner har de servert, og når ble de avslørt?

Det er riktig at det finns «miljøer» som arbeider iherdig for å undergrave tilliten til FNs klimapanel. De finansieres i stor grad av oljeselskaper og søkkrike enkeltpersoner i oljebransjen. De publiserer aldri rapporter i anerkjente forskningstidsskrifter, men legger ut argumentene sine på nettsider der det hagler med personangrep på forskere. Disse nettsidene er særlig populære i «Tea Party»-bevegelsen, som også dyrker nettsider med angrep på andre sider av moderne vitenskap: Utviklingslæren; astronomi; kosmologi. (Mange «Tea Party»-fundamentalister holder seg til Bibelen, og ut fra den kan man regne ut at Jorda ble skapt i år 4004 f. Kr.) Noen slike nettsider drives av private «forskningsinstitutter» som tidligere har publisert rapporter om at røyking ikke forårsaker kreft (finansiert av tobakksindustrien). Mange av dem finner villige megafonstativer på sånne steder som Wall Street Journal og Fox News.

Disse nettsidene reproduseres av norske bloggere og nettdebattanter, som sitter på gutterom rundt omkring i landet og skriver sinte innlegg med angrep på forskerne. Der hagler det med uttrykk som «svindlere», «sjarlataner», «klovner», «løgnere», «klimahysterikere», «amatører» og så videre. Er det disse nettstedene Fredriksen oppsøker for å la seg informere om at FNs klimapanel er grepet i «løgn etter løgn»?

Teorien om menneskeskapt oppvarming bygger på drivhuseffekten. Modellen er i bunn og grunn enkel, sjøl om den blir uhyre kompleks når detaljene skal beskrives. Den funker slik: Jorda mottar energi fra Sola i form av synlig lys og litt ultrafiolett stråling. Lyset absorberes i atmosfæren og jordoverflata og stråles ut igjen som varmestråling. Jo varmere overflata er, jo mer energi sråler Jorda tilbake til rommet. Når overflata er så varm at Jorda stråler ut akkurat like mye energi som den mottar, er Jorda i energimessig balanse – det foregår verken oppvarming eller nedkjøling.

Men noe av varmestrålinga blir absorbert og re-emittert på vegen ut gjennom atmosfæren. Det er mange gasser som absorberer varmestråling; de viktigste på Jorda er vanndamp, karbondioksyd og metan. Jo mer det finnes av disse gassene i atmosfæren, jo varmere må overflata være for å kvitte seg med mottatt energi. Da foregår det oppvarming helt til Jorda igjen er i energimessig balanse.

Det er noen grunnleggende fysiske lover som regulerer denne mekanismen: Stefan-Boltzmanns strålingslov beskriver hvor mye varmestråling et legeme gir fra seg ved en gitt temperatur. Gassenes absorpsjonsspektra, som er kjent fra kvantemekanikken og fra målinger, forklarer hvilke deler av varmestrålinga som blir absorbert og re-emittert. Ut fra mengden av forskjellige drivhusgasser kan man beregne hvor mye varmestråling som blir absorbert i forskjellige deler av spektret.

En klassisk fysikkoppgave er å regne ut, ved bruk av Stefan-Boltzmanns strålingslov, hvilken temperatur Jorda ville ha hatt hvis det ikke fantes en drivhuseffekt. Riktig svar er nitten kuldegrader. Observert gjennomsnitt er femten varmegrader – som øker. Forskjellen på 34 grader skyldes drivhuseffekten.

Når mengden av drivhusgasser øker, så vil drivhuseffekten øke, det vil si at Jorda blir varmere. Utallige observasjoner viser at sia begynnelsen av den industrielle revolusjon har mengden av karbondioksyd i atmosfæren økt fra ca 280 til ca 400 deler pr. million, og økningen fortsetter. Da blir det rimelig å spørre: Når Fredriksen ikke «trur» på menneskeskapt oppvarming – hvilke deler av modellen er det han ikke «trur» på? Er det Stefan-Boltzmanns strålingslov som skal fjernes fra fysikken? Må kvantemekanikken og gassenes absorpsjonsspektre forkastes? Fysikken venter i åndeløs spenning på svar, Fredriksen!

Men Fredriksen er sikkert en praktisk orientert kar som trur mer på observasjoner enn på tørr teori! Så her kommer noen faktiske observasjoner:
  • Netto avsmelting fra Grønlandsisen øker, og utgjør nå minst 200 milliarder tonn i året. Avsmelting fra alle verdens breer – inklusive Grønland og Antarktis – utgjør minst dobbelt så mye, ifølge flere rapporter. Er dette bare noe polarforskerne finner på for å få økte bevilgninger, Fredriksen?
  • I mange år er det gjort satelittobservasjoner av varmestråling fra Jorda. Hvis stråling ikke ble absorbert, skulle strålingsspektret utgjøre en glatt kurve. Slik er det ikke! Spektret inneholder gapende tomrom i absorposjonsområdene til (bl a) vanndamp, karbondioksyd og metan – nøyaktig slik som drivhusteorien hevder. Driver NASA-forskerne med juks på oppdrag fra FNs klimapanel, Fredriksen?
  • Tilsvarende målinger viser at Jorda stadig mottar mer solenergi enn planeten vår gir fra seg i form av varmestråling. Når et legeme mottar mer energi enn det gir fra seg, foregår det pr. definisjon oppvarming. (Hvis loven om energibevarelse – termodynamikkens første hovedsetning – fortsatt gjelder, da. Gjør den det, Fredriksen?) - Men kanskje disse målingene også er forfalsket? Er de det, Fredriksen?
  • Inuitter, fangstfolk og polarforskere oppgir samstemmig at det pågår dramatiske temperaturendringer i Arktis: Sommeren blir lengre og vinteren kortere; år for år blir det mindre is; tundraen smelter. Dette foregår i Alaska, på Grønland, i Sibir. Lider alle disse gruppene av kollektive vrangforestillinger, Fredriksen? Eller står de i ledtog med FNs klimapanel?
  • Mange forskningsrapporter oppgir at havtemperaturen øker – ved Svalbard så mye som to grader på noen få år. Er slike observasjoner bare juks og bedrag, Fredriksen?
Jeg kunne stille mange flere spørsmål! Men dette får greie seg så langt – jeg blir så andpusten av å prøve å diskutere med ureflekterte populister. Jeg har såvidt pust igjen til et avsluttende spørsmål:

Er Jorda fortsatt flat, Fredriksen?


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar