onsdag 26. februar 2014

7 pussige påstander om klima


Klimafornektere sier mye rart. Blant annet sier de at klimaet har forandret seg til alle tider, og det har ikke klimaforskerne skjønt. Og at CO2 er nødvendig for planter, og det har ikke klimaforskerne skjønt. Og at varmen her på Jorda kommer fra Sola, og det har ikke klimaforskerne skjønt. Og at... - i det hele tatt en hel masse ting som både klimaforskere og vi andre lærte på barneskolen. Disse tingene sier de gjerne med en mine som om de venter at disse helt nye opplysningene vil snu opp ned på forskningen og stoppe kjeften på klimaforskerne. Æda bæda!

Men her er noen av de mer avanserte (hvis det er det rette ordet) påstandene som de kommer med:

  • Jorda blir varmere, men det skyldes astronomiske sykler og ikke CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
  • Jorda blir kaldere, men det skyldes astronomiske sykler og ikke CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
  • Jorda blir varmere, men det skyldes variasjon i solaktivitet. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
  • Jorda blir kaldere, men det skyldes variasjon i solaktivitet. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
  • Jorda blir varmere på grunn av CO2, men den kommer fra havet og naturen forøvrig, ikke fra menneskelig aktivitet. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
  • Jorda blir ikke varmere, til tross for mer CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi kan trygt fortsette å fyre med køl og olje.
  • Jorda blir varmere, og det er bare bra! Vi trenger mer CO2. Klimaforskerne er svindlere og amatører, og vi må absolutt fortsette å fyre med køl og olje.
Hver av disse påstandene framsettes gjerne på et slags kvasivitenskapelig språk, illustrert med imponerende grafer. De signeres ofte av en eller annen fyr med «Dr.» som tittel, men svært sjelden er det mulig å finne vedkommende «Dr.» som medforfatter til en forskningsrapport fra noe velrenommert universitet.

Gløgg som du er (smiske smiske), så ser du jo straks at ikke to av disse påstandene kan være riktige samtidig – og slett ikke alle sju! Likevel dukker de ofte opp på samme nettsted, gjerne framsatt av en og samme person på litt forskjellige tidspunkter! (F eks med et kvarters mellomrom.)

Påstandene har de tre ting felles: For det første at de kategorisk avviser klimaforskningen – oftest i hånlige og aggressive ordelag. For det andre at de ivaretar inntektsstrømmen til oljeindustrien. For det tredje at de dukker opp på nettsteder som finansieres av oljeindustrien, og av privatpersoner som har store formuer plassert i olje.

Disse påstandene (og grafene) finner vegen til Norge via utallige gutterom. De dukker opp i kommentarfeltene på nettet, i stadig sintere og mer foraktfullt toneleie. Når du ser dem, så vær klar over at de stammer fra ett eller annet oljefyrt amerikansk nettsted. Gjerne Hartland Institute, som finansieres av næringsinteresser. Med samme idealistiske utgangspunkt – og samme type finansiering! – har de tidligere vist at røyking ikke forårsaker kreft; at sur nedbør ikke skyldes utslipp fra industrien; at ozonhullet skyldes naturlige prosesser.

Biter du på igjen? Da er du ikke så gløgg som jeg trudde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar