lørdag 22. februar 2020

Flymekanikeren Anders og sjamanen Durex

Du er med i et reisefølge som leier et småfly fra Røros til Kristiansand. Over fjellet blir det ruskevær.   Flyet mister høyde, begynner å riste, gir fra seg rare skramlelyder. Flygeren klarer på mesterlig vis å ta flyet ned på den nedlagte flystripa på Leirin. Alle puster lettet ut.

Ombord på flyet er flymekanikeren Anders, som har fem års utdannelse i faget og femten års praksis. I samråd med flygeren går han ut for å studere tilstanden.

Ombord er også sjamanen Durex, som snakker med de døde og andre ånder, renser vaginaer og snur atomer. Han har med seg katten Fidus, som sitter i buret sitt og skuer uutgrunnelig inn i åndeverdenen.

Anders kommer inn. «Vi har en lekkasje et sted,» sier han. «Det er ikke tilrådelig å fly videre. Flyet må undersøkes grundig  på et verksted. Vi får dra inn til Fagernes og skaffe oss skyss derfra.»

Durex protesterer. «Helt unødvendig! Jeg har snakket med vindens og himmelens ånder. De vil ta vare på oss. Og Fidus, som ser inn i det ukjente, er helt rolig. Se, der gløtter sola fram igjen!»  Og sannelig, der gløtter sola fram. Stemningen stiger blant passasjerene. Flere av dem har viktige ærender i Kristiansand. Flygeren har en feit bonus i sikte når passasjerene er framme, og sjamanen Durex har invitert femti godseierfruer og adelige til en seanse der han skal tale med åndene og selge sjelefred til de frammøttte. Han har ikke en eneste tusenlapp å miste.

Flygeren tviler seg fram til at det er trygt å fortsette. Resten av passasjerene, unntatt du, gjør det samme. Du tenker deg om og følger med flymekanikeren til Fagernes. Der får dere hotellrom og reiser videre dagen etter. «Men katten vart aldri meir spurt,» som Jakob Sande skriver. Ikke passasjerene heller, men vraket blir funnet på Valdresflya.

-  I klimadiskusjonen finnes det både mekanikere og sjamaner. Vår hjemlige sjaman er forhenværende selger med realskoleeksamen i både fysikk og matte, og har grunnlagt «Folkeopprøret mot klimahysteriet». Han gir mange interessante opplysninger om det nevnte hysteriet. Eksempler:

Det finnes mange meteorologiske institutter og forskningsinstitusjoner som holder øye med endringer i global temperatur.  Det gjør de ved å samle målinger fra tusenvis av målestasjoner spredt over hele verden. De best kjente av disse institusjonene er NASA, NOAA (den amerikanske værtjenesten), Universitetet i East Anglia i samarbeid med Met Office (den britiske værtjenesten), Japans meteorologiske institutt og Kopernicus (EUs klimatjeneste).  Alle disse institusjonene publiserer statistikker som, uavhengig av hverandre, viser at det er blitt 1,1 til 1,2 grader varmere fra 1800-tallet til i dag. Økningen har vært sterkest i dette århundret. World Meteorological Organization, som er sammenslutningen av meteorologiske institutter i FNs medlemsland, bekrefter disse opplysningene, og skriver at antall registrerte tilfeller av ekstremvær øker fra år til år. - Men sjamanen opplyser at det ikke blir noe varmere, og at mange vanlige folk er enige med ham i det, så nå er de lei klimahysteriet.

Australias meteorologiske institutt skriver i sin årsrapport for 2019 at dette året var det varmeste som noen gang er registrert i landet, og samtidig det tørreste. Varmen og tørken har tilsammen ført til katastrofebrannene som herjet flere delstater før årsskiftet. Sjamanen, derimot, opplyser at disse brannene var påsatt. Så nå er folk lei klimahysteriet.

Forskere fra 50 internasjonale organisasjoner har samarbeidet om studier av Grønlandsisen ved bruk av satelittbilder. De har kommet til at fra 2008 til 2018 har denne isen minket med gjennomsnittlig 253 milliarder tonn hvert år. Årlig avsmeltingen øker, sier de også. Men sjamanen opplyser at det er satt kulderekord på Grønland, så påstander om avsmeltingen er bare tull. Og nå er folk skikkelig lei klimahysteriet!

Målestasjoner på Hawaii og flere andre steder viser kraftig økning av CO2 i atmosfæren. Økningen er størst de siste 20 åra, og den stiger fortsatt. Det kommer av at vi fortsetter å brenne køl og olje, sier forskerne. Men sjamanen opplyser at CO2 fordamper fra havet. Så regner den ned igjen, og trærne fanger den opp. Dette er bare bra, påpeker han, og nå er folk lei av klimahysteriet.

IPCCs rapporter, som bygger på alt som utgis av fagfellevurdert forskning om klima, hevder at klimaet blir stadig varmere, at det blir stadig mer ekstremvær, at havet blir stadig surere på grunn av CO2 i atmosfæren, og at klimaendringene kan bli katastrofale i løpet av århundret hvis vi ikke får stanset utslippene. Men sjamanen veit at det ligger andre krefter bak, krefter som vil tjene penger på å få kontroll over energien i verden, og i virkeligheten er det bare 1,2 % av forskerne som støtter påstandene om menneskeskapte klimaendringer. Nå er folk blitt skikkelig lei dette hysteriet!

Han opplyser også at han ikke har lest IPCCs rapporter. Men hvis han finner den, skal han gjerne lese den, sier han.

Jeg kunne fortsette å ramse opp sjamanen avsløringer, men dette får klare seg. Forhåpentlig er ovenstående nok til å vise at folk flest er lut lei klimahysteriet. Vi må lytte til folk som har det riktige klarsynet. Folk som klarer å gjennomskue den store sammensvergelsen mot vanlige mennesker som forskernes ekspertvelde utgjør!

Nå trengs det et folkeopprør mot vaksineringshysteriet også! Legemiddelindustrien vil prakke på oss vidundermedisin som ikke virker, og legene er med på det. De vil skremme oss til å la oss vaksinere. Vaksineringspropagandaen er en sammensvergelse som dreier seg om store penger, og legene er med på sammensvergelsen. Det eneste som virker mot influensa, corona, meslinger og røde hunder, det er håndspåleggelse og demonutdrivelse. Vi har sjamaner som har nødvendig kunnskap om disse demonene også. La dem overta!

Forskerne må ut av forskningen. Legene må ut av medisinen. Flymekanikerne må ut av flymotorene. La vanlige folk overta! De skjønner kanskje ikke så mye av hvert fagfelt, men de skjønner nok til å vite at de blir lurt. I hvert fall når det dukker opp en ekte sjaman som påpeker lureriet.

Og nå er vi skikkelig lei av klimahysteriet.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar