torsdag 13. februar 2020

Norske utslippsreduksjoner - hurra!


Norge har hatt en liten reduksjon i utslipp av klimagasser, ifølge offisielle statistikker. Dette er oppnådd ved overgang til biodrivstoff.
Riktignok har dette biodrivstoffet – hovedsakelig palmediesel – medført fortsatt avskoging og store utslipp i produksjonslandene, Indonesia og Malaysia. Ifølge en omfattende EU-rapport er utslippene på grunn av arealbruksendringer fire ganger så store som utslipp fra vanlig diesel. («The Land Use Change impact of biofuels consumed in the EU», 27. august 2015.) Dette omfatter ikke utslipp ved produksjon, transport og bruk av palmediesel. Men i Norge har utslippene gått ned, fastholder statsråd Elvestuen, seinest i Politisk Kvarter i NRK 3. desember. I regnestykket som viser en slik nedgang er utslipp fra palmediesel og annen biodiesel satt til 0.
Hva? Brenner dieselen uten å gi fra seg CO2 , bare den heter noe med «bio» foran?
Nei, slett ikke! Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet forklarer: «På forbrenningsstadiet slipper biodrivstoff og fossilt drivstoff ut den samme mengden CO2. Men i tråd med regelverket til FNs klimakonvensjon, føres ikke utslippene fra forbrenning av biodrivstoff i noen lands regnskap, fordi disse inngår i det naturlige kretsløpet, det kommer fra trær og planter og det tas opp igjen i nye trær og planter.» (NRK Nyheter, 24. august.)
Nå har det seg slik at de beregningene som viser en fireganger i utslippene på grunn av arealbruksendring, de inneholder også et fradrag på grunn av tilvekst i produksjonsområdene. Med andre ord, tilveksten i Indonesia og Malaysia er allerede medregnet. Da gjenstår den eventuelle tilveksten som bruken av palmediesel forårsaker her i landet. Derfor er det grunn til å spørre departementet:
  • Hvor kan vi vente den største tilveksten av oljepalmer her i landet som følge av overgang til palmediesel?
  • Hvordan klarer disse palmene å skille mellom karbon fra palmediesel og karbon fra vanlig diesel, slik at det bare er den første de tar opp i seg når de gror til?

Jeg venter spent på svaret.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar